Logo of UK
Služby manažmentu identít a hesiel

Zistenie univerzitného osobného čísla (UOČ)

Táto stránka slúži na zistenie univerzitného osobného čísla.

Vložte, prosím, číslo čipu (SNR) Vášho preukazu zamestnanca, resp. študenta (číslo, ktoré je pod fotografiou a neobsahuje písmeno) a Vaše priezvisko, ktoré máte vytlačené na preukaze. Následne stlačte tlačidlo 'Vyhľadať' alebo ENTER.

Isic