Logo of UK
Služby manažmentu identít a hesiel

Zmena hesla

Pravidlá pre nové heslo:

  • Heslo nesmie byť prázdne.
  • Heslo musí mať najmenej 12 znakov, najviac 16 znakov.
  • Heslo musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno, číslo a zvláštny znak.