Logo of UK
Služby manažmentu identít a hesiel

Vygenerovanie nového univerzitného hesla

Táto stránka slúži na resetovanie zabudnutého hesla do Integrovaného informačného a komunikačného systému UK (IIKS UK). Toto heslo sa v súčasnosti používa, napríklad na prístup k systému AIS2.

Vložte, prosím, Vaše meno a priezvisko (bez titulov), koniec rodného čísla (čísla za lomítkom), číslo Vášho preukazu zamestnanca, resp. číslo čipu ISIC preukazu študenta, ak máte preukaz tohto typu.

Ďalej zadajte číslo mobilného telefónu, ktoré ste uviedli na prihláške na štúdium na UK. Následne stlačte tlačidlo "Reset". Systém porovná teraz vložené údaje s údajmi vo svojej databáze a v prípade, že sa zhodujú, vytvorí pre Vás nové heslo a pošle Vám ho formou SMS na Vami uvedené telefónne číslo.

V prípade ak reset hesla neprebehne v poriadku, tak kontaktujte CePIT na +421290104444.

Isic